PGS.TS Trương Quốc Bình vài điều suy ngẫm về CTHĐ năm 2012.

Sách tư liệu tham khảo liên quan đến họ Trương
Trả lời
Hình đại diện của người dùng
Trương Công Tuyên
Thành viên
Thành viên
Bài viết: 6
Ngày tham gia: CN Tháng 8 14, 2011 12:39 pm
Họ tên đầy đủ: Trương Công Tuyên
Địa chỉ: Hoang Ha Hoang Hoa Thanh Hoa
Họ Trương quê gốc ở: Hoàng Hoá - Thanh Hoá
Điện thoại: 000000000

PGS.TS Trương Quốc Bình vài điều suy ngẫm về CTHĐ năm 2012.

Gửi bài gửi bởi Trương Công Tuyên » T.Năm Tháng 3 15, 2012 6:09 am

Tổng kết đánh giá hoạt động năm 2011, triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời năm 2012.
Năm 2011 hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời đã được tổng kết đánh giá cụ thể trên mọi phương diện hoạt động, trong năm qua Hội đồng đã thực hiện các hoạt động.
- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng đã được thống nhất thông qua, nhằm thực hiện các hoạt động của Hội đồng được cụ thể hóa trên các nội dung thực hiện công việc.
- Triển khai các hoạt động trên Website, thông báo các hoạt động nội dung của Hội đồng, các chi họ trong tỉnh thành, vùng miền.
- Thành lập ban liên lạc đại diện trên ba miền, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông tin kết nối các chi họ Trương, thông báo liên lạc kịp thời các hoạt động của Hội đồng và trong các chi họ.
- Xây dựng quỹ khuyến học Trương Hữu Thắng nhằm khích lệ động viên các cá nhân, tập thể đạt kết quả cao trong quá trình học tập và công tác.
- Đại diện lãnh đạo Hội đồng Trương tộc đi thăm hỏi và kết nối các chi họ Trương trên ba miền.
- Thực hiện công việc biên soạn và tìm hiểu tư liệu lịch sử, các danh nhân, tiền nhân người họ Trương qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc trên mọi miền tổ quốc.
- Họp mặt Hội nghị doanh nhân họ Trương trên toàn quốc, đánh giá và nghiên cứu các tư liệu lịch sử, các chi họ, vấn đề tài chính liên quan đến các hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới.
- Thực hiện công việc tu tạo và gìn giữ những giá trị lịch sử các đền thờ, đình thờ các bậc danh nhân tiền nhân họ Trương trong lịch sử dân tộc.
* Qua một năm hoạt động của Hội đồng và các chi họ Trương trên toàn quốc, được đánh giá cụ thể trên từng nội dung công việc. Hội đồng Trương tộc đã thực hiện trên nhiều hoạt động có ý nghĩa và tầm chiến lược, bên cạnh đó luôn có những thiếu sót ở những góc độ nội dung hoạt động và việc thực hiện công việc khác nhau.
* Qua đó việc thực hiện hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam trong năm 2012, sẽ được trao đổi họp bàn thống nhất cụ thể trên từng nội dung hoạt động và thực hiện công việc.
+ Đại hội toàn quốc họ Trương năm 2012.
- Thời gian và địa điểm tổ chức.
- Cơ cấu công việc hoạt động tổ chức.
- Quy chế tổ chức hoạt động Đại hội năm.
- Tài chính tổ chức Đại hội.
- Các công việc liên quan khác.
+ Thành lập việc thực hiện soạn thảo các văn bản, ấn phẩm họ Trương.
- Cơ cấu nhân sự tham gia thực hiện.
- Đánh giá ý kiến ở các góc độ chuyên môn.
- Thời gian dự kiến thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành.
- Chi phí cho việc thực hiện công việc.
- Dự toán ngân sách sơ bộ.
+ Phát triển duy trì hoạt động Website họ Trương Việt Nam và các hoạt động của Hội đồng.
- Nhân sự chuyên trách thực hiện nội dung Website.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng.
- Kinh phí hoạt động nhân sự chi phí phát triển Website.
- Các chi phí phát sinh liên quan khác.
+ Các vấn đề tài chính liên quan đến việc thực hiện hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam.
- Hoạt động của Hội đồng theo tháng, quý, năm, hoạt động thăm hỏi các chi họ.
- Các chi phí phát sinh liên quan khác đến hoạt động, công tác thực hiện công việc của Hội đồng.
+ Ngân sách nguồn thu ?.
- Quản lý nguồn thu, thực hiện công việc từ nguồn thu.
* Trên đây là một vài ý kiến đánh giá khách quan dựa trên hoạt động công việc đã và đang thực hiện của Hội đồng Trương tộc Việt Nam, đây là một bài toán đang tìm lời giải cho mọi hoạt động của Hội đồng hiện tại và sau này thực hiện các vấn đề nội dung trên.
- Xin lắng nghe ý kiến đóng góp thực tế từ các cá nhân, tập thể đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng Trương tộc Việt Nam phát triển bền vững!
- Xin chân trọng cảm ơn.
* Nguồn tin: Theo sự gợi ý của PGS.TS Trương Quốc Bình phó Chủ tịch Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời.
* Tác giả bài viết: Trương Công Tuyên.

Trả lời