Nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018

Thứ tư - 24/04/2013 00:44
Kính thưa toàn thể bà con trong tộc họ. Nhằm đưa thông tin về Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ nhất, Cổng thông tin điện tử họ Trương Việt Nam sẽ lần lượt đăng tải loạt bài về chương trình Đại hội: Nghị quyết Đại hội, Diễn văn Khai mạc, báo cáo tóm tắt tổng kết, các bài tham luận của Đại hội
Đại hội đại biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ nhất - 2013
Đại hội đại biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ nhất - 2013

Đại hội đại biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2013 tại Bảo Tàng Hà Nội.
Về dự Đại hội có 1168 đại biểu đại diện các tộc họ  trong toàn quốc.

Ngoài ra còn có các vị khách mời:
Đại hội đã vinh dự đón tiếp ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên phó Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam.
Các vị đại diện cho các dòng họ Trần, Vũ – Võ, Hồ, Đỗ, Hà, Giang, Khúc…

Sau lễ khai mạc Đại hội, ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc đại hội, tiếp đó ông Trương Quốc Bình, phó chủ tịch Hội Đồng họ Trương Việt Nam đã báo cáo trước Đại hội báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của họ Trương lâm thời và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nghe:
- Các bài phát biểu sâu sắc đầy tâm huyết, khơi dậy lòng tự hào chính đáng đối với truyền thống vẻ vang của họ Trương và cổ súy phát huy truyền thống tốt đẹp đó để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Đại hội đã được nghe lời phát biểu đầy xúc động của Ông Trương Quang Được và bài phát biểu của ông Đỗ Ngọc Liên, đại diện cho bách gia trăm họ Việt Nam.

Các đại biểu dự Đại hội đã sôi nổi phát biểu ý kiến với 8 tham luận của các đoàn (trong số 35 tham luậ đăng ký tham luận) và một số ý kiến cá nhân đóng góp cho Hoạt động và Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ I (2013 – 2018).

Đại hội đã tiến hành tiến cử, bầu cử Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ nhất (2013 – 2018) gồm: 1 Chủ tịch và 10 phó chủ tịch và 7 trưởng ban chuyên trách:

 • Chủ tịch Hội đồng: Ông Trương Văn Đoan
 • Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Trương Quốc Bình
 • Phó chủ tịch phụ trách Giáo dục, đào tạo: Ông Trương Mạnh Tiến
 • Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính: Ông Trương Hữu Thắng
 • Phó Chủ tịch phụ trách kết nối tộc phả: Bà Trương Thị Kim Dung
 • Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại: Bà Trương Thị Quỳnh Mai
 • Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Bắc: Ông Trương Minh Tiến
 • Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Trung: Ông Trương Điện Thắng
 • Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam: Ông Trương Minh Nhựt
 • Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam: Ông Trương Thế Quốc

Các ban chuyên trách gồm các ông bà sau:

 • Trưởng ban kết nối tộc họ: Ông Trương Quốc Chính
 • Chánh Văn phòng, tổ chức, lễ tân: Ông Trương Thanh Phong
 • Trưởng ban tài chính: Ông Trương Phú Cường
 • Trưởng ban khuyến học, khuyến tài: Ông Trương Công Nam
 • Trưởng ban kiểm tra: Ông Trương Minh Tân
 • Trưởng ban trang mạng họ Trương: Ông Trương Xuân Lực
 • Chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân họ Trương VN: Ông Trương Quốc Hùng

Và các ủy viên Hội đồng họ Trương Việt Nam là các đại diện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước: (sẽ có báo cáo sau)

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết gồm các điểm sau đây:
I. Nhất trí với báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ I.

Đại hội nhấn mạnh các vấn đề sau:
1. Trong bước khởi đầu hoạt động của mình, Hội đồng họ Trương Việt Nam đã được thừa hưởng những thành tựu và kinh nghiệm hết sức quý báu của các tổ chức tiền thân của dòng họ ở các địa phương đã có từ trước.

2. Cuốn sách “Họ Trương Việt Nam”, góp phần quan trọng quy tụ dòng tộc trong cả nước và nước ngoài.

3. Đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐ. Qua hoạt động thực tiễn chứng tỏ Quy chế này là phù hợp, đã được hoan nghênh và đã được tôn trọng. Hoạt động của HĐ họ Trương VN tuân thủ theo quy chế đó

4. Trang thông tin điện tử của Hội đồng họ Trương Việt Nam là tiếng nói của dòng họ để thông tin, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường đoàn kết tương trợ nhau trong cuộc sống và phổ biến những thành tựu đạt được đến đồng tộc trong nước và ngoài nước.

5. Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Việt Nam là tổ chức thuộc Hội đồng họ Trương, là nét mới đầy hứa hẹn trong việc tăng cường sức mạnh kết hợp của các doanh nhân họ Trương, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc về cơ sở vật chất cho các hoạt động khác của dòng họ.

II. Nhất trí với báo cáo về phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ I ( 2013 – 2018 ).

Đại hội thống nhất phải tập trung vào các công tác sau:
A. Công tác tổ chức, nhân sự:
1. Phát huy mạnh mẽ hiệu lực của hệ thống tổ chức họ Trương hiện nay, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức.
2. Nhanh chóng đẩy mạnh phát triển tổ chức, thành lập các Hội đồng họ Trương địa phương, cấp tỉnh, thành phố trong cả nước.

B. Công tác chuyên môn:
1. Viết bài nghiên cứu về dòng họ, tranh thủ đăng tải trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Ra các tập kỷ yếu về dòng họ ở cấp trung ương và địa phương

C. Vấn đề gia phả, tộc phả và hợp phả hệ
1. Phấn đấu mỗi dòng họ đều có tộc phả.
2. Từng bước hợp phả để tiến tới có một cây phả hệ hoàn chỉnh về họ Trương Việt Nam.
3. Việc xây dựng gia phả, tộc phả phải giữ tính truyền thống nhưng cần hiện đại hóa, khắc phục các hạn chế như trọng nam khinh nữ, phóng đại thành tích. 

D. Công tác khuyến học:
1. Phấn đấu mỗi tộc họ đều có quỹ khuyến học.
2. Quỹ khuyến học cần được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng nhằm đạt mục tiêu biểu dương con em học giỏi, đạo đức tốt, phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

E. Công tác tuyên truyền đối ngoại:
1.  Tăng cường tuyên truyền về dòng họ để đồng tộc trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc truyền thống vẻ vang của dòng họ Trương, tăng thêm lòng tự hào và tình cảm sâu nặng đối với dòng họ mình. Cần đẩy mạnh giao lưu giữa họ Trương và các họ khác trong nước.

F. Xác định các kỳ sinh hoạt của Hội đồng họ Trương:
1.  Hội đồng Họ Trương Việt Nam họp ban chấp hành hai lần trong một năm  
2.  Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm một lần

III.  Đại hội nhất trí công nhận kết quả tiến cử, bầu cử Hội đồng họ Trương Việt Nam.
Toàn thể các đại biểu về dự Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ I đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tâm huyết với công việc của dòng họ. Các đại biểu đã phấn khởi đánh giá sự thành công tốt đẹp của Đại hội và tin tưởng Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ I nỗ lực phấn đấu cao để đưa dòng họ đạt được những thành tựu to lớn, tốt đẹp hơn nữa.
 Đại hội đã bế mạc vào hồi 16  giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2013.

            
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
LẦN THỨ I
 (Đã ký)
 
TRƯƠNG VĂN ĐOAN


 

 

 

Tác giả bài viết: Trương Quốc Chính - Trưởng ban kết nối tộc họ Hội đồng họ Trương Việt Nam

- Đề nghị ghi rõ nguồn "Cộng đồng Họ Trương Việt Nam - http://hotruong.net" khi sử dụng lại các thông tin có bản quyền riêng của trang web này.
- Đề nghị bảo lưu các bản quyền được sử dụng trên Trang Cộng đồng Họ Trương Việt Nam khi quý vị sử dụng lại.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Trương Công Định
  Kính chào tất cả các bậc tiền bồi, nhân thân phụ lão, các bậc bề trên cùng toàn thể anh, e con cháu Trương Tộc.
  Về nghị quyết và các vấn đề được nêu ra trong đại hội lần 1 là tốt nhưng tôi thấy chúng ta phải có được một tập thể vững mạnh mũi nhọn cần được phát huy là liên kết tất cả các Họ, chi nhánh, ngành trên toàn lãnh thổ Việt nam để có một đại hội năm tới đầy đủ trên toàn lãnh thổ và chọn ngày xác thực việc này để truyền bá tới tất cả nhưng ai mang dòng họ danh giá này nhớ và xây dựng cho Trương Tộc bền vững và phát triển!
    Trương Công Định   02/05/2013 02:03
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập78
 • Hôm nay18,729
 • Tháng hiện tại296,530
 • Tổng lượt truy cập9,175,833

banner trai
 
banner right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây